'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

Ons schoolgebouw

Ontstaan van samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge

Op Wier is ontstaan door de fusie van Christelijke Basisschool “De Springplank” en Openbare Basisschool “De Klief”.

In het schooljaar 2005-2006 is er onderzocht of er draagvlak was voor één nieuwe basisschool in het dorp Ezinge. Deze scholenfusie heeft per 1 augustus 2006 plaats gevonden.
Onze samenwerkingsschool is een unieke school. Een van oorsprong Christelijke en Openbare school die nu gezamenlijk hun onderwijs zo vormgeven dat er een weerslag ontstaat van de maatschappij door o.a. levensbeschouwing een plaats te geven in ons dagelijkse omgang met elkaar.

Vanaf 1 augustus 2006 zaten de leerlingen onder één dak in het gebouw van de voormalige openbare school. Maandag 22 oktober 2007 was de eerste schooldag in het nieuwe schoolgebouw aan de Schoolstraat in Ezinge.

Download het schoollied van samenwerkingsschool Op Wier.