steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers

Schooljaar 2020 - 2021

De schooltijden van SWS Op Wier zijn:

Maandag:        08.30 - 14.30 uur
Dinsdag:            08.30 - 14.30 uur
Woensdag:     08.30 - 12.30 uur (groep 1 is vrij)
Donderdag:    08.30 - 14.30 uur
Vrijdag:           08.30 - 14.30 uur (groep 1t/m 4 is om 12.00 uur vrij)

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur op school door VSO De Plezierwier
Naschoolse opvang is mogelijk vanaf 14.30 uur op school door BSO De Plezierwier