Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad
Groepsdoorbrekend werken


Komt u dan gerust een keer binnenlopen voor een kennismaking.
Ook kunt u op aanvraag onze informatiegids ontvangen. Indien u overweegt uw kind aan te melden bij onze school, belt u dan voor een afspraak.
Er wordt dan tijd voor u vrijgemaakt waarin u een rondleiding door onze school
krijgt en waarin er ruimte is voor het stellen van vragen. Uw kind kan voordat het vier jaar wordt ook
kennismaken door een aantal dagdelen mee te draaien in de onderbouw.

Samenwerkingsschool Op Wier
Schoolstraat 28
9891 BE Ezinge
Tel. 0594-628001
e-mail: opwier@lauwerseneems.nl
website: www.opwier.nl

Directeur: Rijanne de Boer