Groepsdoorbrekend werken
Ons schoolgebouw
Continurooster
Schoolreis
Project hulpdiensten
Waterfeest
Kabouterpad
Schilderen met Anja Lovers
steproute groep 7/8
Leerlingenraad

De Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is samengesteld uit zeven ouders en één teamlid. De Ouderraad houdt zich vooral bezig met ondersteunende en organisatorische taken binnen de school. Hierbij valt o.a. te denken aan het (mede-)organiseren van de kinderboekenweek, diverse feesten en festiviteiten e.d.

Om de activiteiten van de OR te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt verder omschreven in de jaarlijkse informatiekalender. De ouderraad vergadert ongeveer 6 x per jaar.


Jaarverslag OuderRaad Op Wier