Ons schoolgebouw

'Het mysterie van de Allersmaborg' met groep 8 Op Wier in de hoofdrol

De identiteitscommissieIn ons onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school leert de leerlingen hiermee om te gaan vanuit een respectvolle houding. We gaan uit van principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden. Daarom baseert de school haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere in de Nederlandse traditie erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.

Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen. Daarom heeft onze school een identiteitscommissie waarin deze zaken regelmatig besproken zullen worden. Vier ouders zitten in deze commissie en overleggen en evalueren minstens vier maal per jaar met de directeur van de school.